Kanguru Haber

Tıbbi Mümessillerin Çalışma Hayatı Araştırma Sonuçları

Tıbbi Mümessillerin Çalışma Hayatı Araştırma Sonuçları

Tıbbi Mümessillerini resmi olarak temsil eden Mümessil Dayanışma Derneği bağımsız olarak yaptırmış olduğu  “TIBBİ TANITIM MÜMESSİLİ TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMI ARAŞTIRMASI” sonuçları yayınlandı.

Araştırma MÜDAD’dan bağımsız olarak yine İlaç sektöründe üst düzey yönetitici olarak görev yapmış olan Aykut Bora‘nın kurucusu olduğu PEV Survey tarafından yapıldı.

Bu araştırma ile ilgili sorularımızı Mümessil Dayanışma Derneği (MÜDAD) Başkanı Atay Dumlu‘ya sorduk.

Bize MÜDAD’dan (Mümessil Dayanışma Derneği) Söz Eder Misiniz?

19 Mart 2014 yılında Tıbbi Mümessilliğe gönül vermiş ve meslek olarak benimsemiş 14 cesur yürekli adamın çeşitli illerden bir araya gelerek Adana da kurulan yurt çapında örgütlü tek ve ilk Tıbbi Mümessil bir diğer ismi ile Ürün Tanıtım Temsilciliğini mesleğinin meslek savunucusu olan sorunları ile birlikte herkes tarafından meslek olarak kabul edilmesini sağlamayı amaçlarından biri edinen 14 Nisan Tıbbi Mümessiller günün ilk fikir olarak ortaya atan ve kabul gördürüp o tarihten beri 4.kez kutlanmasına sebep olan bir şimdilik mesleki bir dernektir. Şimdilik diyoruz çünkü çok daha güçlü mesleki örgüt olabilmek adına çok farklı çalışmalarımız ve adımlarımız mevcut. En önemli Misyonumuz; Cumhuriyetin ilkelerini ve millî değerleri benimsemiş, Tıbbi Mümessil camiasının, mesleki ve toplumsal sorunlarının farkında olan ve bunlara çözüm üreten, üyelerinin haklarını savunan, meslektaşları arasında birlik ve beraberliği sağlayarak, ilaç endüstrisi ve sağlık sektörü paydaşlarınca saygı duyulan bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Vizyonumuz ise;
• Tıbbi Mümessillik mesleğinin fonksiyonlarını ve faydalarını topluma doğru anlatmak,
• Sektör sorunlarına her zaman paydaşlarla birlikte çözümler üretmek,
• Türkiye’nin ilaç sektöründe ihtiyaç duyduğu kalite standartlarını meslek tanımına uygun bir şekilde geliştirmek,
• Yenilikçi, akılcı, ilkeli, etik değerlerine bağlı ve sorumlu yaklaşımımızla ülkemiz (ve hatta küresel) sağlık sektöründe ve meslektaşlarımız nezdinde güvenilir, çözüm üreten ve danışılan sivil toplum kuruluşu olmak.
• Birlikte yönetip mesleğimize birlikte şekil ve yön vermektir .

Derneğimizin de halen 1010 üyesi bulunmaktadır.

MÜDAD’ın Hedefleri Helerdir?
22 Ekim 2016 Tarihinde Ankara da yapılan 2. Genel Kurul sonrasında yeni yönetim ile birlikte bu yıl yapmayı planladığımız bazı projeler şunlardır;

• Ziyaret yasağı konulan ünitelerle hukuki mücadele, özellikle bu konu ile ilgili esas muhatap Sağlık Bakanlığı ile direkt görüşüp konun esas çözümü noktasında bir sonuç elde etmek.
• Derneğimizin ülke genelinde temsili edilebilmesi için toplam 30 ilde şube yönetimlerin oluşturulmak.
• Tıbbi Mümessil Çalıştayı düzenlemek.
• 14 Nisan Tıbbi Mümessil Günü etkinlikleri düzenlemek.
• İş arayan meslektaşlarımız için ilanlarını yayınladığımız Müdad Kariyer sayfasını uygulamaya almak.
• Meslektaşlarımız için Meslek içi Eğitim seminerleri düzenlemek.
• Sosyal sorumluluk projeleri içinde İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kampanyaları,

Kızılay kan bağışı kampanyaları, çeşitli il ve bölgeler de her meslektaşımız için 10 fidan toplamda 200.000 fidanı bulacak Müdad hatıra ormanları oluşturmak yapacağımız faaliyetlerden bazılarıdır.

Yine çok yakın bir süre için de sadece üyelerimizin yararlanacağı gerek online alışverişler de gerekse kasadan alışverişlerde indirim sağlayacak ve her alışveriş sonrasın da puan kazandıracak Türkiye’nin her yerinde geçecek bir indirim kart projesine dahil olacağız bunu da çok kısa bir süre sonrasında üyelerimize ve meslektaşlarımıza duyuracağız .

Hayatta her babadan evlada bir öğreti kalır. Sektörümüzün ise bize kazandırdığı öğretiler olan çalışma azmi, zorlukları aşma kabiliyeti, bitip tükenmez sabır, yenilikçilik, teknoloji takipçiliği, vizyoner, Atatürk ve vatan sevgisi gibi yetkinliklerimizi kullanarak bu amaca yönelik çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

Yeni dönemde şubeleşme ile derneğimizin her ilde temsili ile meslektaşlarımıza daha yakın olmak, birlik beraberlik içerisinde projeler, sosyal programlar düzenlemek, Sağlık Bakanlığı ve firmalar düzeyinde girişimlerde bulunarak meslek etiği, çalışma hakkı ve kazanımlar gibi konular önceliklerimiz olacaktır.

Çalışma Yaşamı Araştırmasına Neden Gereksinim Duydunuz?
Yukarıda belirttiğim gibi Müdad (Mümessil Dayanışma Derneği) İlaç sektöründe Tıbbi Mümessil olarak bilinen Ürün Tanıtım Temsilcisi çalışanların, mesleki ve toplumsal sorunları için farkındalık yaratarak, bunlara bilimsel yaklaşımlarla çözüm üreten, meslektaşları arasında birlik ve beraberliği sağlayarak, ilaç endüstrisi ve sağlık sektörü paydaşlarınca saygı duyulan bir sivil toplum kuruluşu olmak” hedefindedir.

Bu araştırma ile hedeflenen de, üyelerimizin çalışma yaşamındaki beklentilerini öğrenerek, daha verimli bir iş ortamında çalışmalarına olanak sağlayacak bilgilere ulaşmak ve mesleğin saygınlığını ve itibarını artırmak amacıyla bilimsel verilere dayalı bir çalışma yapmaktı.

1010 üyesi bulunan Müdad üyelerimize yönelik ”Ürün Tanıtım Temsilcisi Çalışma Yaşamı Araştırması” ile söz konusu amaca ulaşmak için bağımsız bir araştırma kuruluşu olan PES Survey’in uzmanlık ve deneyiminden yararlandık.

Bu Araştırmada İşbirliği Yaptığınız Bir Kurum Var mı?

Bu araştırmada ilaç sektöründe İnsan Kaynakları üst düzey yöneticisi olarak görev yapmış olan Aykut Bora’nın kurucusu olduğu PES Survey bağımsız araştırma kuruluşu gönüllü olarak destek vermiştir. Özellikle ilaç sektörü deneyimi olan PES Survey ile çalışmak Bize mesleğimizin gelişimi için beklentilerimizin doğru sorular ile incelenmesi ve sonuçlarının da raporlanmasında ciddi kolaylıklar sağlamıştır. Bu sosyal sorumlu davranışı için Aykut Bora’ya ve PES Survey çalışanlarına tüm meslektaşlarımız adına teşekkür ediyorum.

Bu Araştırmada Üye Beklentilerinizi Öğrenmek İçin Hangi Konuları İncelediniz?

PES Survey bağımsız araştırma kuruluşu tarafından tamamen online ortamda uygulanan araştırmada Ürün Tanıtım Temsilcisi olarak görev yaptığımız mesleğimizin gelişimi için Tutku, Bağlılık ve Memnuniyet boyutları dışında 16 ana tema çeşitli sorularla incelenmiştir.

İncelenen temalar;

• Yapılan işin anlamı,
• Çalışma ortamından beklentiler,
• Liderlik,
• İnsan odağı,
• Değişim yönetimi,
• Öğrenme ortamı,
• Performansın yönetilmesi,
• Kariyer olanakları,
• Ekonomik koşullar,
• Başarının takdir edilmesi ve ödüllendirme,
• İç iletişim,
• Çalışanların iş süreçlerine katılımı,
• İş ve özel yaşam dengesi,
• Sürdürülebilir gelecek,
• Kurum itibarı olmuştur.

Ayrıca, beklentinin daha üst seviyede olduğu alanların kök neden analizini yapabilmek için üyelerin çeşitli demografik özellikleri de bu araştırmada incelenmiştir.

Bunlar;

• Eğitim durumu,
• Sektör kıdemi,
• Yaş,
• Cinsiyet’dir.

Araştırma Sonuçlarında Dikkat Çekici Veriler Hangileri Oldu?

Araştırmaya katılım gösteren Ürün Tanıtım Temsilcilerimizin halen görev yaptığı kuruluşların isimlerinden bağımsız olarak yapılan bu araştırma ilginç sonuçları ortaya çıkardı.
Öncelikle meslektaşlarımızın yaptıkları işi hangi seviyede amaç edindiği, önem ve değer verdiğini inceleyen “Tutku” boyutu % 74.71 sonuç ile bağlılık ve memnuniyet boyutlarının üzerinde gerçekleşti. Yani bu sonuç bize ürün tanıtım temsilcisi mesleğini yapan üyelerimizin çok büyük oranda kendi yaşam amaçlarına uygun bir işi yüksek bir motivasyonla yapmakta olduğunu göstermektedir.

Meslektaşlarımızın bu araştırma ile değerlendirdikleri görev yaptıkları kuruluşlardan beklentilerinin en yüksek olduğu temalar ekonomik koşullar, performansın yönetilmesi ve başarının takdir edilerek ödüllendirilmesi, en tatmin oldukları temalar ise sürdürülebilir gelecek, kurum itibarı ve çalışma ortamı olmuştur.

Pes Survey tarafından gerçekleştirilen bu araştırmada dikkati çeken en önemli sonuç ise ürün tanıtım temsilcisi kadın çalışanların işe olan tutkularının, işyerlerine olan bağlılıkları ve memnuniyet düzeylerinin erkek çalışanlara göre daha yüksek olduğudur.

Yine bu araştırma sonucu 45 yaş ve üzerindeki çalışanların işe olan tutkularının ve işyerlerine olan bağlılık seviyelerinin özellikle daha genç yaş gruplarındaki çalışanlara göre daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Ürün Tanıtım Temsilcisi Üyelerinizin Beklentilerinin En Yüksek Olduğu ve Memnuniyet Duydukları Konular Nelerdir?

Araştırma sonuçları bize görev yaptığımız kuruluşların işimizi daha etkili yaparak, verimli olabilmemiz için şu 3 konuya diğerlerine göre daha fazla odaklanması gerektiğini göstermektedir. Bunlar çalışma arkadaşlarımızla birlikte zaman geçirebileceğimiz çeşitli sosyal ve sportif etkinliklerin yeterince düzenlenmesi, iyi bir iş sonucu elde ederek başarılı olduğumuzda yeterince takdir edilerek onurlandırılmamız ve aldığımız ücretin sektördeki diğer firmalara karşılaştırıldığında yeterli seviyeye getirilmesi olduğunu göstermektedir.

Memnuniyetimizin en üst seviyede olduğu alanlar ise görev yaptığımız firmaların farklılıklara (din,dil,ırk,cinsiyet vb.) saygı göstermesi, herhangi bir etik dışı durumla karşılaştığımızda ne yapacağımızı bilmemiz ve şirketlerimizin tüm paydaşları (müşterileri, çalışanları, toplum, hissedarları, devlet vb.) gözünde iyi bir imaja ve itibara sahip olduğu sonuçlar olarak ortaya çıkmıştır.

Araştırmada İncelediğiniz Demografik Özelliklerde En Dikkat Çekici Sonuçlar Nelerdir?

Pes Survey tarafından gerçekleştirilen bu araştırmada dikkati çeken en önemli sonuç ürün tanıtım temsilcisi kadın çalışanların işe olan tutkularının, işyerlerine olan bağlılıkları ve memnuniyet düzeylerinin erkek çalışanlara göre daha yüksek olduğudur. Kadın çalışanların tutku sonucu %81,28, bağlılık sonucu % 71,03 iken, erkek çalışanlarda bu sonuç tutku boyutunda % 74,71, bağlılık boyutunda ise % 64,35 olmuştur.

Yine bu araştırma sonuçları bize eğitim seviyesi arttıkça sektörde görev yapan meslektaşlarımızın beklentilerinin daha da arttığını yani tutku, bağlılık ve memnuniyet skorlarının özellikle Üniversite mezunu ürün tanıtım temsilcilerinde daha düşük olduğunu göstermektedir.

Bir diğer sonuç ise deneyimi 3 yıl ve daha az süreli meslektaşlarımızın kendilerinden daha fazla deneyime sahip olanlara göre kendilerine sağlanan olanaklardan daha fazla hoşnut olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Bu Araştırma Sonuçlarına Göre Mesleğin Gelişimine Nasıl Katkı Sağlamayı Düşünüyorsunuz?

Ürün Tanıtım Temsilcisi üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Çalışma Yaşamı Araştırması sonuçlarını ilaç sektöründeki başta görev yaptığımız kuruluşlar olmak üzere tüm paydaşlarımız ile dergi, gazete ve sosyal medya ortamlarda paylaşarak mesleğimizin saygınlığını artırmak için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bizler görev yaptığımız kuruluşlarla bu sonuçları paylaşarak daha verimli olabilmemiz için hazırlayacakları insan kaynakları stratejilerinde beklentilerimize uygun faaliyetleri planlamaları için bilimsel verilerle yardımcı olmayı hedefledik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ